عسل نفس

عسل نفس

۱۲ سال دارم کلاس ششم ابتدایی هستم کلاس چهارم را به صورت جهشی پاس کرده ام در ریاضی دو بار برای مسابقات ریاضی استرالیا انتخاب شده ام

علی اقبالی

علی اقبالی

مدرس دانشگاه

فرامرز فرهمند

فرامرز فرهمند

مدیر واحد آموزشی دکترای برنامه ریزی درسی

تعریف:«در دوره ابتدایی کلاسی را که با حضور دانش آموزان ۲ یا چند پایه ی تحصیلی و با تدریس یک معلم در یک اتاق درس تشکیل می شود.
تدریس تلفیقی چیست؟ مشکلات مدارس چند پایه: -یکسان بودن کتاب های كلاس هاي چند پايه با کلاس های تک پایه. -به علت وجود پايه هاي مختلف در كلاس درس وتدريس همزمان چند كتاب دريك زنگ هميشه معلمان اين كلاسها دچار كمبود وقت هستند . مدارس عشایری و مساوی بودن حقوق این معلمان با معلمان کلاس های تک پایه.http://avaymoalem.ir/downloads/compilation-lesson-plan/

روش های تدریس تلفیقی

شباهت های شیوه ی تلفیقی با شیوه ی گروهی: شیوه ی تلفیقی شباهت های بسیار زیادی نسبت به روش گروهی دارد. از جمله استخراج اهداف مشترک: انتخاب مفاهیمی که در ماده ی درسی مورد نظر دارای ارتباط عمودی در پنج پایه باشند. تفاوت های شیوه ی تلفیقی نسبت به شیوه ی گروهی: -درتلفیق به جای یادگیری یک ماده درسی، مثلاً : ریاضی دریک زمان مجزا ومستقل، از دیگر مواددرسی هم همزمان استفاده می کند. وآن ها را با هم می آمیزد. ومحتوا را به صورت ترکیبی از دویا چند ماده درسی درمی آورد. دریک جلسه ی آموزشی به تدریس می پردازد.»(میر شفیعی لنگری، ۱۳۸۹)