طرح درس تلفیقی چندپایه

طرح درس تلفیقی چندپایه طرح درس تلفیقی چندپایه به شیوه موازی در این محصول ارائه شده است. سعی شده است در این طرح درس شما با نحوه نوشتن یک نمونه طرح درس تلفیقی چندپایه آشنا شوید. طرح درس تلفیقی چندپایه در پی آن است که به کاهش زمان در کلاس چندپایه کمک کند. انواع طرح … ادامه خواندن طرح درس تلفیقی چندپایه

24,000 ریال – 45,000 ریال